نوبت دهی اعتماد پرداز

 

تابلو نمایشگر:


 

تابلو نمایشگر اعداد 3 رقمی بیسیم در دو نوع فارسی و انگلیسی دات ماتریس و سون سگمنت  7SEG جهت پذیرش و باجه ها ، اتاق پزشکان ، آزمایشگاه ، درمانگاه ، مطب و دیگر سیستم های نوبت دهی .
در صورت سفارش تابلو ها به صورت سیمی نیز قابل ارائه میباشد (پیشنهاد ما استفاده از سیستم های بی سیم است)

سیستم نوبت دهی اعتماد پرداز

 

 

تابلو نمایشگر مرکزی:

 

تابلو نمایشگر مرکزی دو سطر یا 3 سطر عدد نمایش نوبت ها
، یک خط روان
 جهت متن و قابل تغییرات سفارشی .