نوبت دهی اعتماد پرداز

گیت ورود و خروج باشگاه

گیت ورود و خروج باشگاهی یکی از ملزومات قدیمی کنترل تردد اعضا در باشگاه و مجموعه ورزشی است

این گیت ها معمولا در انواع مختلف 3 پر یا 3 اهرمی ، یک اهرمی ، درب کشویی ، قفل مقابل برقی و ... موجود است که به صورت الکترونیکی با سیستم نرم افزاری کنترل باشگاه کنترل میشود 

گیت کنترل تردد باشگاه 

برای کنترل گیت ورود و خروج مجموعه 2 راه وجود دارد یک ارتباط با دستگاه های اکسس کنترل مانند اثر انگشت یا تشخیص چهره یا کارت  به این صورت که هر فردی که در سیستم یا دستگاه معرفی شده است از طریق رله فرمان باز شدن گیت صادر شود

 این نوع کنترل مناسب مراکز اداری و مجتمع های مسکونی است که افراد معرفی شده بتوانند ورود پیدا کنند و اعتبار انها تا زمانی که تصویر یا اثر انشگت ایشان در دستگاه ثبت شده مجاز به تردد میباشند 

 نوع دوم که بیشتر مورد نظر ما است جهت استفاده باشگاه و مراکز ورزشی است که اعتبار با توجه به ترم و دوره ثبت نامی آنها صورت میگیرد