نوبت دهی اعتماد پرداز

×

پیام

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

  قابلیت های نرم افزار آموزشگاه زبان

 

تشکیل پرونده برای هر زبان آموز

ثبت شهریه و پرداخت ها

قابلیت اتصال به کارت خوان

قابلیت کنترل تردد افراد با استفاده ازکارت RFID

محاسبه دستمزد اساتید

محاسبه جلسات باقی مانده هر زبان آموز

 قابلیت تعریف زبان های مختلف و اساتید و کلاس ها

سیستم ارسال پیامک و توانایی اتصال به سیستم اثر انگشت

هشدار صوتی پایان اعتبار