نوبت دهی اعتماد پرداز

×

پیام

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

یادگیری زبان امروزه از اساسی ترین نیاز های بشر است. توانایی برقرار کردن ارتباط با سایر افراد یک ویژگی مهم محسوب میشود و اصولا زندگی در دنیای امروز نیازمند فراگیری دو علم زبان و کامپیوتر است چراکه جهان به سمت صنعتی تر و سیستماتیک تر شدن پیش می رود