نوبت دهی اعتماد پرداز

 • نام مراکز
 • نوبت دهی کیوسک لمسی بیمارستان امام خمینی تهران-پاتولوژی

نوبت دهی جامع بیمارستان فیروز آبادی کیوسک لمسی + تلفن گویا 

 نوبت دهی کلینیک شهید فلاحی 

 • نوبت دهی کیوسک لمسی ،نوبت دهی تلفن گویا ، نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - بیمارستان امام خمینی دهدشت(برنده مناقصه)

 • نوبت دهی کیوسک لمسی ،نوبت دهی تلفن گویا ، نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - درمانگاه سجاد1(برنده مناقصه)

 • نوبت دهی کیوسک لمسی بیمارستان کمالی کرج

 • نوبت دهی تلفن گویا بیمارستان حضرت زینب/ بابلسر

 • نوبت دهی تلفن گویا بیمارستان ولیعصر/ بردسکن خراسان رضوی

 • نوبت دهی تلفن گویا بیمارستان امام خمینی/ خمین

 • نوبت دهی تلفن گویا بیمارستان نیروی هوایی /بوشهر

 • نوبت دهی کیوسک لمسی بیمارستان دامپزشکی درین /تهران

 • نوبت دهی حضوری ، نوبت دهی تلفن گویا ،نوبت دهی پیامکی کلینیک تخصصی رادیولوژی دکترفرهنگ نوری/ مرودشت شیراز

 • نوبت دهی حضوری ، نوبت دهی تلفن گویا مرکز تصویربرداری پزشکی و سنجش تراکم استخوان دکتر امیررضا کیوان /تهران

 • نوبت دهی تلفن گویا کلینیک شهید رجایی /داران اصفهان

 • نوبت دهی تلفن گویا کلینیک دکتر غفارزاده/ تبریز

 • نوبت دهی کیوسک لمسی،نوبت دهی تلفن گویا کلینیک جراحی پلاستیک دکتر ابیانه/تهران

 • نوبت دهی هوشمند و کنترل گیت راه آهن تهران

 • نوبت دهی هوشمند شرکت هنکل پاک وش

 • نوبت دهی کیوسک لمسی نمایندگی سامسونگ اصفهان

 • نوبت دهی کیوسک لمسی نمایندگی سامسونگ م

 • شرکت سپرده گزاری مرکزی و تسویه وجوه/تهران

 • سیستم نوبت دهی دفتر خدمات قضایی/ملایر

 •   نوبت دهی تلفن گویا بیمارستان هاجر/ تهران

 •  بیمارستان شهید نیاکی ارتش - اهواز  

 •  سازمان نظام مهندسی قم

 

 

 

 

 

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.